img

STIGAL    |   Złotniki 19 (k. Legnicy), 59-223 Krotoszyce    |   +48 76 721 71 05   |   maszyny@stigal.pl

Dostępne wyposażenie dodatkowe:

 • img

  Obrotnica do kształtowego cięcia rur

  Zastosowanie obrotnicy do obróbki rur w maszynie STIGAL, umożliwia wycinanie różnego rodzaju elementów, służących do budowania konstrukcji rurowych. Wysoka dokładność cięcia gwarantuje powtarzalność wykonywanych komponentów oraz ułatwia ich pasowanie i późniejsze spawanie. Czas wykonania konstrukcji spawanych z profili okrągłych wytworzonych przy użyciu obrotnicy STIGAL, skraca się wielokrotnie w porównaniu do realizacji metodami tradycyjnymi.

  • szeroki zakres dostępnych średnic 50-400 mm, 50-620 mm lub 100-900 mm,
  • samocentrujące wózki podporowe, które ułatwiają i przyspieszają bazowanie rury,
  • możliwość zastosowania bezprzewodowego sterownika SmartCONTROL,
  • możliwość kształtowego cięcia rur z wykorzystaniem technologii 2D i 3D,
  • współpraca z nowoczesnym oprogramowaniem LANTEK FLEX 3D TUBES / StigCAM / SigmaNEST,
  • odciąg dymów i spalin z wnętrza rury, zapobiegający wydostawaniu się zanieczyszczeń podczas cięcia,
  • bardzo szeroka baza gotowych figur/detali (tzw. makra).
 • img

  Precyzyjne trasowanie i punktowanie blach plazmą

  • zastępuje prace standardowo wykonywane przez trasera,
  • umożliwia nanoszenie linii, punktów i znaków alfanumerycznych na detale,
  • znacznie przyspiesza i zwiększa dokładność znakowania detali w stosunku do konwencjonalnych metod,
  • jedyny moduł do trasowania posiadający funkcję regulacji głębokości znaków,
  • wykonuje znakowanie i punktowanie przy wykorzystaniu tego samego palnika i źródła plazmy,
  • umożliwia wykonanie znaków o wielkości minimum 15 mm.
 • img

  Wysięgnik portalu

  • Udostępnia dodatkową powierzchnię roboczą poza stołem materiałowym do obróbki kształtowników i profili, które nie zmieszczą się pod portalem. Umożliwia wykorzystanie obrotnicy do obróbki rur.
  • Wysięgnik portalu można zamontować w dowolnym momencie eksploatacji – ta opcja dostępna jest tylko w maszynach STIGAL.
 • img

  Odciąganie pyłów i gazów

  Stół materiałowy STIGAL połączony z instalacją odciągową oraz filtrowentylatorem lub wentylatorem,gwarantuje wysoką skuteczność wyrzucania pyłów i gazów powstających podczas cięcia. Zastosowanie filtrowentylatora dodatkowo oczyszcza wyrzucane zanieczyszczenia z frakcji stałych o wielkości do 1μm.


  Wydajność jednostki odciągowej dobierana jest odpowiednio do wielkości stołu materiałowego. Filtrowentylatory wyposażone są w kilka lub kilkanaście wkładów patronowych, których ilość zależna jest od gabarytów stołu materiałowego, z którego mają odciągać zanieczyszczenia.


  Każda maszyna STIGAL wyposażona w filtrowentylację posiada separator cząstek stałych, który zatrzymuje rozgrzane drobiny znajdujące się w powstającym przy cięciu pyle. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo oraz żywotność wkładów filtracyjnych.

 • img

  Inteligentne Kurtyny Świetlne. Dzielą obszar maszyny na dwie strefy pracy  Strefa pracy nr 1 - wydzielony obszar z przodu

  Bramki wyznaczają jedną z dwóch stref pracy - nr 1 odpowiedzialna jest za przednią część maszyny. Oznacza to, że w tej części maszyna aktualnie wycina detale. Bramki wokół maszyny oraz te na portalu są aktywne. Dzielą powierzchnie stołu na pół umożliwiając rozładunek już gotowych detali w drugiej strefie.


  Strefa pracy nr 2 - wydzielony obszar z tyłu

  Działa identycznie jak strefa nr 1, natomiast odpowiedzialna jest za tylną część maszyny. Obydwie strefy działają naprzemiennie co umożliwia pracę z pełnymi prędkościami bez przestojów na załadunek/rozładunek.